Вітаю Вас, Гість
Головна » 2018 » Червень » 27 » Звіт директора загальноосвітньої школи І-ІІІ с. №16 Ужгородської міської ради Олашин Оксани Миколаївни про роботу педколективу за 2017-2
15:10
Звіт директора загальноосвітньої школи І-ІІІ с. №16 Ужгородської міської ради Олашин Оксани Миколаївни про роботу педколективу за 2017-2

Шановні присутні! Ми підбиваємо підсумки роботи школи за 2017-2018 навчальний рік – рік напруженої праці, творчих здобутків, нових відкриттів.

Ви знаєте, що відбуваються зміни у сфері формування змісту середньої загальної освіти – перегляду та оновлення навчальних програм, підручників, усього навчально-методичного комплексу, необхідного для успішного функціонування та розвитку сучасної школи. Ухвалено новий Закон України «Про освіту»і(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380). Цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.актами, ютьерівника

На державу покладено обов’язок із забезпечення підручниками, в тому числі в електронному вигляді та інші обладнання НУШ.
Початкова освіта здобуватиметься у закладі освіти за місцем проживання дитини.

Разом з тим, відповідній територіальній громаді безпосередньо або через її представницький орган буде надано право прийняти обґрунтоване рішення про доцільність здобуття дітьми початкової середньої освіти у закладі освіти іншого населеного пункту.

Діти, які здобуватимуть початкову освіту в сім’ї, чи за участі вчителя або фізичної особи будуть проходити підсумкову атестацію у закладах початкової освіти.

Базова середня освіта передбачає підготовку до наступного рівня освіти – профільної середньої освіти. Базова середня освіта здобувається у закладі освіти, а також може здобуватися особами в будь-яких формах, визначених законодавством. Вибір форми здобуття базової середньої освіти дітьми покладається на їхніх батьків.

1. Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу

Упродовж 2017-2018 навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Станом на 1 вересня 2017 року до навчання приступили 155 учнів. На кінець навчального року кількість учнів становила - 155.

У 2017/2018 навчальному році в 11 класі продовжено навчання за універсальним профілем, так, як розподіл годин базового компоненту даного профілю забезпечує можливість кожному учню якісно підготуватися до вступу у вищі навчальні заклади.

У школі і надалі функціонує система роботи щодо універсального профільного навчання. У 8-9 класах проводиться допрофільна підготовка. З цією метою була налагоджена робота курсів за вибором та факультативів: етногеографія , російська мова. Враховуючи потреби учнів, бажання батьків та можливості школи у 11 класі також налагоджена робота факультативів: розв’язування задач з хімії, політична географія, країни Європи на політичній карті світу, російська мова. Разом з тим адміністрація школи змогла забезпечити додаткові години для посилення інваріантної складової з української мови , біології, хімії, географії та математики .

У 2017-2018 н.р. у 1-11 класах школи навчалося 155 учнів, які закінчили начальний рік із такими результатами:

на високому рівні (10-12 балів) – 14 учнів;

на достатньому рівні (7-9 балів) – 49 учнів;

на середньому рівні (4-6 балів) – 59 учнів;

на початковому рівні (1-3 балів) – 33 учнів;

отримали Похвальні листи – 4 учнів

У школі створені необхідні умови для розкриття потенційних можливостей дітей. Розвинута інфраструктура спецкурсів, факультативів, гуртків є невід’ємною складовою успіху в підготовці учнів школи до участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових предметів.

Завдання , яке ставив перед собою педколектив на 2017/2018 н.р. :

  • активне впровадження й використання досягнень і рекомендацій психолого-педагогічної науки ;

- залучення вчителів до творчого педагогічного пошуку в процесі реалізації шкільної науково-методичної проблеми : „ Формування позитивної мотивації навчальної активності учнів шляхом впровадження в навчально-виховній роботі кращих традицій , звичаїв , обрядів рідного краю, виховання поваги до рідної мови”.

  • створити умови для формування особистості громадянина України, якому притаманні демократична громадянська культура , усвідомлення цінності свободи , прав людини відповідальність , готовність до компетентної участі в громадському житті ;

- забезпечення повноцінного фізичного, психологічного та духовного здоров`я учнів

- створення умов для формування та розвитку особистості, надання їй якісних освітніх послуг, виходячи з потреб суспільства та вимог часу, шляхом впровадження інноваційних технологій та нових підходів у навчально-виховному процесі;

- забезпечення функціонування системи учнівського самоврядування;

- забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти .

Значна увага в школі приділялась формуванню системи цінностей: ціннісного ставлення до суспільства і держави, людей, природи і мистецтва, праці, себе.

Згідно річного плану роботи школи протягом 2017-2018 навчального року було вивчено:

 1. Англійська мова / стан викладання
 2. Біологія /Стан викладання
 3. Виховання толерантності , патріотичних почуттів , любові до рідного краю , України на уроках музики , образотворчого мистецтва та художньої культури
 4. Організація роботи ГПД
 5. Математика / стан викладання
 6. Стан викладання фізкультури та заходи поліпшення туристично-краєзнавчої роботи в школі
 7. Готовність педагогічного колективу до інноваційної діяльності як складова професійної компетентності
 8. Посадові обов’язки класного керівника – догма чи простір для творчості
 9. Діалогова взаємодія як новий методологічний підход до побудови навчально – виховного процесу в школі
 10. Стан роботи з профорієнтації з трудового навчання
 11. Зовнішнє незалежне оцінювання – успіхи та проблеми
 12. Організація роботи учнів із підручниками та іншими джерелами інформації
 13. Історія / стан викладання
 14. Стан правової та психологічної підтримки дітей та молоді, які потрапили в складні соціальні умови. Завдання педагогічного колективу щодо успішного вирішення даного питання
 15. Про підвищення якості роботи педагогічного коллективу щодо профілактики травматизму під час навчально – виховного процессу
 16. Про підсумки роботи з учнями, які навчалися за індивідуальною формою навчання
 17. Формування пізнавальних інтересів та професійної орієнтації учнів.

Упродовж 2017-2018 н.р. в основу планування виховної роботи покладено духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, оволодіння народною мораллю, етикою, культурою, правами і обов’язками громадянина України. Протягом навчального року виховна робота школи проводилася за напрямками: громадянське, патріотичне, трудове, художньо-естетичне, моральне, екологічне виховання, формування здорового способу життя, превентивне виховання, сприяння творчому розвитку особистості. Робота планувалась та проводилась з урахуванням виховних планів роботи класних керівників.

У школі присутні куточки державної символіки, де учні мають змогу ознайомитися з державними символами України — Гербом, Прапором, Гімном. В 5-11 класах працюють досвідчені класні керівники, які приділяють належну увагу питанням патріотичного виховання старшокласників. У жовтні проведена літературно-музична композицію до свята Дня Захисника Вітчизни .

Учні школи досить часто самостійно організовують та проводять свята, де ними готуються сценарії, проводяться репетиції, підбираються актори. Така форма роботи ефективна: школярі вчаться організовувати свій час, спілкуватися з однолітками в різних ситуаціях, вирішувати будь-які проблеми разом з товаришами. Традиційно у школі проходять свята Дня учителя, новорічні свята, День Святого Валентина, свято 8 Березня, День матері, День захисту дітей та інші. До роботи залучаються учні з 1 по 11 клас, які працюють по мірі можливості виконуючи кожен свою роботу.

Система гурткової роботи спрямована на розвиток творчості учнів, талантів, їх здібностей, здорового способу життя, формування естетичного смаку на задоволення потреб учнів щодо реалізації їх особистості. Завдання керівників гуртків, класних керівників – збагатити, зберегти а також розвинути обдарування дитини. У школі ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для інтелектуального та духовного розвитку обдарованих та талановитих дітей. Задоволення їх освітніх потреб здійснюється шляхом залучення до різних видів творчості. Робота гуртків впливає на здібності дитини , а також на формування творчої конкурентноноспроможної особистості. Система гурткової роботи школи динамічна – деякі гуртки працюють багато років, деякі рік. Це залежить від бажань і потреб учнів.

Традиційними у школі є свята Першого та Останнього дзвоника, прощання з букварем, пісенні вернісажі, свято закоханих, гумору, години пам’яті жертв Голодомору, свято Матері.

Основним завданням, яке стоїть перед педагогічним колективом є любов до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей , та формування почуття патріотизму. Цьому сприяють такі форми роботи з учнями як : акції, конкурсні програми, виховні години, бесіди, анкетування учнів, батьків, тематичні лінійки.

Педагогічний колектив дбає про виховання в учнів почуття громадянської та національної гідності, самосвідомості, патріотизму.

З метою отримання знань в області кінології та служби захисту кордонів України, активізації громадянсько-патріотичного виховання, розвитку пізнавального інтересу до вивчення роботи прикордонників та правоохоронців-кінологів їх стійкості, мужності і беззавітної любові до своєї Вітчизни, 8 листопада 2017р. було здійснено навчально-екскурсійну поїздку учнів 2-7 класів в кінологічний центр ГУ НП в Закарпатській області .

З метою масового залучення учнів до регулярних занять фізичною культурою і спортом, формування навичок здорового способу життя, згідно плану роботи школи та згідно листа управління освіти Ужгородської міської ради від 28.12.2017 №01-16/1016, учні ЗОШ №16 мали неодноразову можливість опанування техніки катання на ковзанах до льодового катку , розташованого на вул. Собранецькій біля ТЦ «Дастор».

 

З метою відзначення Дня Памяті та Дня Перемоги над фашистськими загарбниками та активізації громадянсько-патріотичного виховання, розвитку пізнавального інтересу до вивчення історичного минулого, пошани до немеркнучого подвигу, стійкості, мужності і беззавітної любові до своєї Вітчизни, і покладання квітів до пам’ятників та могил героям-визволителям рідного краю, 16 травня 2018р. відбулася навчально-екскурсійна поїздка учнів 5-11 класів по місцям бойової слави Перечинського , Свалявського та Мукачівського районів .

Протягм 2017/2018 семестру в школі працювало п’ять гуртків з різних напрямків. Гуртки працювали згідно з планом роботи школи, затвердженим директором школи. Робота всіх гуртків була правильно спланована , затверджена. Систематично проводиться облік відвідування дітей. З першого вересня 2017 року у школі функціонують такі гуртки, а саме:

 • Військово-патріотичний гурток – (Сенько О.І.);
 • Патріотичні військово-спортивні ігри – ( Лакатош О.М.);
 • Ліплення – (Сенько О.І.);
 • Дівочий ансамбль(вокальний) – (Філіп А.А.) ;
 • Правовиховній роботі школа приділяє особливу увагу. Робота проводиться у двох основних напрямках: просвітницькому та профілактичному. В цьому значну роль відіграє спільна діяльність школи та працівників кримінальної міліції у справі з неповнолітніми. Стали традиційними спільні рейди в сім’ї, що потребують особливого контролю . проводиться Тиждень правової освіти, під час яких учні зустрічалися з працівниками нової поліції .

Значну роль у правовиховній роботі відіграють органи учнівського самоврядування. На засідання запрошуються учні, які мають проблеми з поведінкою, систематичні спізнення, не виконують правил для учнів. Не залишаються поза увагою діти, які складають так звану групу ризику.   Щорічно учні є учасниками акцій: «Милосердя», «Пам’ять». За кожним класним колективом закріплено людей похилого віку та одиноких, які потребують допомоги. 

Але в роботі з профілактики правоопорушень є чимало недоліків як в діяльності класних ке­рівників, так і в школі в цілому. Необхідно тісніше знайомитися з неблагополучними сім’я­ми, залучати дітей до шкільної справи, прово­дити профілактичну роботу у мікрорайоні школи, вчасно інформувати адміністрацію школи та відповідні правоохоронні органи щодо виявлення випадків неналежного ставлення батьків до виконання своїх обов’язків.

Традиційними в цьому навчальному році були такі форми та види роботи з батьками:

- батьківські збори (проведено за 4 засідання);

- засідання Ради школи – проведено 4 засідань.

Вирішувались питання : організованого початку навчального року; затвердження плану роботи школи на навчальний рік; організація харчування учнів школи , організація харчування дітей пільгових категорій та організація харчування у ГПД ; попередження проявів жорстокості і насильства над дітьми; відвідування учнями школи; організація та проведення новорічних та Різдвяних свят; роботу школи щодо попередження правопорушень та злочинності серед учнів; надання новорічних подарунків дітям пільгових категорій

Робота педагогічного колективу ЗОШ №16 з соціального захисту учнів пільгових категорій та профілактики правопорушень здійснюється на основі відповідних розділів річного плану виховної роботи: «Робота з учнями девіантної поведінки» та за планами виховної роботи класних керівників.

З учнями навчально-виховного закладу проводиться регулярна робота з профілактики правопорушень в учнівському середовищі, варто виділити часті індивідуальні бесіди з дітьми, що перебувають на внутрішкільному обліку з боку класних керівників. Активне залучення до позаурочної та спортивно-масової роботи, суспільно-корисної діяльності, також учні девіантної поведінки є активними, хоч і не постійними учасниками загальношкільних творчих та виховних заходів, беруть активну участь у громадських роботах школи та класу з благоустрою території та приміщень. В стані розробки ведеться корекційна робота з використанням методу анкетування учнів девіантної поведінки на визначення рівня вихованості учнів та заходи у формі тренінгів.

Напередодні Нового року для учнів 7-11 класів були проведені конкурсно- розважальні програми «Новорічний калейдоскоп», підготувала і провела їх педагог-організатор . Стало традиційним проведення свята Дня святого Миколая для учнів початкової ланки, у цьому році це свято на високому естетичному рівні підготували учні 1-4-х класів зі своїми класними керівниками.

Профорієнтаційну роботу в школі проводять учителі, класні керівники, інші члени педагогічного колективу:

а) у процесі вивчення предметів трудового циклу та інших навчальних предметів;

б) під час позакласної виховної роботи.

Провідна роль у цій роботі належить класним керівникам. Вони протягом тривалого часу спостерігають за учнями свого класу, вивчають їх індивідуальні особливості, інтереси, здібності й нахили, контактують з батьками, знають виховний потенціал кожної сім'ї. Це дає їм змогу організувати профорієнтаційну роботу на належному рівні.

Щоб дати школярам уявлення про сучасний світ професій, про значущість усіх видів праці у класах протягом 2017/2018 навчального року було проведено:

- години спілкування «Всі професії важливі» (6 клас ), «Уклін тобі, людино праці» (9 клас ), «Працьовита родина» (4 клас), «Дерево бажань» (8 клас);

- бесіди «Професії моїх батьків», «Таланти розвиваються щоденною працею» (7 клас), «Мої хочу , можу , треба » (11 клас );

- анкетування «Я і мій ідеал», «Освіта та вибір професії» (11 клас).

Протягом року питання виховної роботи розглядалися на нарадах при директорові, педрадах, шкільному методичному об’єднанні класних керівників, засіданнях ради школи, батьківських зборах; проводились оперативні наради класних керівників. На засіданнях педагогічної ради розглядались такі питання: про роботу школи по соціальному захисту дітей;про виконання плану виховної роботи школи ; про роботу школи з питання попередження дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я учнів;про планування та проведення профілактичної роботи щодо профілактики правопорушень; про створення соціально – педагогічних умов для реалізації національно – патріотичного виховання.

На нарадах при директорові розглядалося безліч питань пов’язаних з виховним процесом у школі, серед них такі: про результати участі учнів школи у різних шкільних та позашкільних заходах; про роботу з пільговими категоріями сімей, « важкими» учнями, профілактики травматизму, правопорушень, злочинності;підсумки проведення літнього оздоровлення учнів; організація чергування учнів, вчителів у школі; про підсумки роботи з обліку працевлаштування випускників 9, 11 класів; про соціальний захист дітей;про спільну роботу класних керівників та бібліотекаря у вихованні учнів любові до книги; аналіз зайнятості у гуртках, секціях; про стан відвідування учнями школи; про спільну роботу сім’ї, громадськості з формування моральної культури школярів; про підготовку та проведення новорічних та різдвяних свят; про систему роботи класних керівників, учителів з попередження дитячого травматизму, профілактики правопорушень і злочинності, наркоманії, СНІДу; про роботу педагогічного колективу з удосконалення військово – патріотичного виховання.

З метою підвищення професійної компетентності сучасного класного керівника, надання методичної допомоги в організації виховного процесу упродовж 2017/ 2018 н.р. у школі було організовано роботу шкільного методичного об’єднання класних керівників .

Класними керівниками було проведено відкриті години спілкування: до Дня української писемності та мови , до Дня Захисника України .

На засідання МО класних керівників розглядали новинки методичної літератури з питань виховання, виробляли методичні рекомендації.

Враховуючи методичну та виховну теми, кожен класний керівник впроваджував різні традиційні та нетрадиційні форми роботи з класними колективами і вдосконалював свою майстерність.

Упродовж року пройшли батьківські збори :

20.10.2017р. «Конституційне право бути батьками та обов’язки сімї перед дитиною »;

11.05.2018 р. «Як допомогти дитині стати успішною».

Аналіз підсумків минулого року показав, що педагогічний колектив школи в процесі своєї діяльності реалізував мету та завдання поставлені на початку навчального року.

2. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази.

Найважливішою справою керівника є створення належних умов, забезпечення світлового, температурного режиму, санітарного стану, зміцнення та модернізація матеріально – технічної бази, тому ці питання знаходяться на особистому контролі.

У школі наявне комп’ютерне забезпечення – комп’ютерний клас має 11 комп’ютерів , які використовуються вчителями-предметниками при проведенні уроків та позаурочних заходів. Крім того в кабінеті інформатики наявний телевізор. В кабінефі фізики встановлена мультимедійна дошка .

З метою збереження та зміцнення матеріально-технічної бази для покращення навчально-виховного процесу було здійснено ряд заходів по зміцненню матеріально-технічної бази школи.

За 2017-2018 навчальний рік:

- напередодні нового навчального року придбано нову чотирикамфорну піч для приготування їжі , а на весняних канікулах проведено побілку у шкільній їдальні ;

- оновлено інтер’єр коридору в корпусі №1 ;

- проведено косметичні ремонти у класних приміщеннях.

Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.

Забезпеченість закладу меблями потребує оновлення. Навчально-матеріальна база школи та технічні засоби навчання раціонально використовуються у навчально-виховному процесі.

Наявні проблеми:

- є потреба в капітальному ремонті даху Корпусу №2 школи, електрогосподарства, теплових мереж, системи водопостачання, системи опалення у туалетах;

- потребує дообладнання матеріально-технічна база навчальних кабінетів, спортивних майданчиків;

- є потреба у впорядкуванні подвір’я школи (асфальтне покриття).

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори школи поступово поповнюються стендами, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями та працівниками школи, своєчасно обрізуються дерева, кущі. В поточному році висаджено ряд нових хвойних , декоративних саджанців . Фарбується огорожа, біляться бордюри. Велика робота проводиться по підтримці обладнання та приміщення котельні. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, періодичне вивезення сміття з території школи.

3. Забезпечення школи кваліфікованими педагогічними кадрами.

У 2017-2018 навчальному році штатними працівниками ЗОШ № 16 була забезпечена , наявно 0,5 ставки медсестри . Розстановка педагогів здійснювалась відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою.

Викладання в школі проводять 21 вчителів, з яких усі мають вищу освіту, 15 вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію, 2 вчителів2 категорії, 2 вчителів – 2 категорії, спеціалістів – 2; вчителів-методистів – 1, старших вчителів – 9.

У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю педагогічними кадрами має такий вигляд: середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 19 год.

У школі створені умови для підвищення фахової майстерності вчителів. У шкільній бібліотеці зібрано і систематизовано нормативні документи з питань організації навчально-виховної роботи школи, допоміжні науково-методичні матеріали з досвіду роботи вчителів школи. : творчий звіт педагога — форма методичної роботи, спрямована на пошук, підтримку і пропаганду передового педагогічного досвіду, а також діяльності всього педагогічного колективу з питань нових технологій організації навчально-виховної та методичної роботи в закладі.

Одним із засобів підвищення фахового рівня і педагогічної майстерності є щорічна атестація педпрацівників. У 2017-2018 н.р. у школі атестувалося 4 педагогічних працівників. Троє із них атестувалися на підтвердження кваліфікаційної категорії , один - на підвищення .

Школа має власний сайт, на якому висвітлюється життя школи, та відбувається соціальне партнерство з батьками учнів. Вчителі школи є активними учасниками різноманітних семінарів, конференцій та інших заходів, які були запропоновані управлінням освіти.

У школі діє певна система методичної роботи , основними завданнями якої протягом року були:

- вивчення принципів розвитку української національної школи;

- збагачення педагогічних кадрів надбаннями української педагогіки, науки, культури;

- вивчення теорії та досягнень науки з питань викладання предметів, володіння сучасними науковими методами;

- формування і розвиток соціально активної , гуманістично-спрямованої особистості;

- утвердження національної свідомості та духовної єдності громадян України.

Всі вчителі початкової ланки ЗОШ № 16 прийняли активну участь у семінарі вчителів початкової школи міста Ужгорода «Школа нового покоління: особливості роботи з першокласниками у Новій українській школі» на базі нашого закладу .

Вчитель Ковач Г.Ю. протягом навчального року підвищувала свій кваліфікаційний рівень відвідуючи онлайн - семінари , вебінари , курси Школи вчителя першого класу готуючись до відкриття першого класу у новому 2018/2019 навчальному році в Новій українській школі.

Методична служба в школі - це ціліс­на, створена на наукових досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем учителів система взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя шко­ли, на збагачення й розвиток творчого потенціа­лу педагогічного колективу в цілому, на досягнен­ні оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних учнів, класів.

Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів.

В цьому навчальному році вчителі художньо-естетичного та гуманітарного циклу ЗОШ № 16 обєднали навколо себе вчителів- предметників міста Ужгорода , проводячи семінари для вчителів художньої культури та мистецтва «Інтерактивні методи та форми навчання на уроках
художньої культури та мистецтва» ( Андрейчик О.І., Сенько О.І. , Бабинець А.А.) , вчителів російської мови «Впровадження сучасних новітніх технологій навчання російської мови з метою підвищення мотивації учнів до навчання» ( Сорока С.Ю.), а також засідання Школи вчителя першого класу « Підвищення професійної компетентності вчителів у рамках Нової української школи » ( Дем
ян С.С., Ковач Г.Ю.)

В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету, де сконцентровані нормативні документи про освіту, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань та творчих груп, , науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів до різноманітних конкурсів.

Одним із дієвих засобів впливу на розвиток професіоналізму вчителя є систематична робота шкільних методичних предметних об’єднань. Методичні об’єднання активізували форми методичної та фахової підготовки кожного вчителя. Використання інтерактивних форм і методів, креативний підхід кожного вчителя сприяли підвищенню якості навчально-виховного процесу.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньому рівні.

4. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників.

Реалізація основних завдань виховного процесу здійснювалася в ряді пріоритетних напрямків:

 1. Ціннісне ставлення до себе

У школі було проведено ряд заходів: серію тематичних годин спілкування « Твоє здоров’я у твоїх руках», Олімпійський урок та Олімпійський тиждень, День здоров’я тематичні уроки про торгівлю людьми « Сучасне рабство», заходи в рамках акції « 16 днів проти насильства», перегляд відеофільмів про проблему торгівлі людьми, куріння, про насильство в Інтернеті; щоденні бесіди з учнями, що підвозяться« Я – пішохід», « Я – пасажир», комплексні бесіди по попередженню дитячого травматизму, акцію « Твій зовнішній вигляд», конкурс малюнків ( 1 – 4 кл.) та інсценізований виступ ( 5 – 10 кл.) « Ми вибираємо здоров’я». Відповідно до плану проведено тиждень права у школі

 1. Ціннісне ставлення до людей, сім'ї, родини :

тематичні години спілкування у 1 – 11 класах з участю батьків, тематичні загальношкільні та класні батьківські збори; відповідно до плану проводиться батьківський лекторій .

Упродовж року цікаво та змістовно пройшли у школі такі заходи: операції « Поспішаймо до оселі ветерана», тематичні лінійка «Запалимо свічку»( про Голодомор 1932 – 1933 р.р. в Україні та політичні репресії); тиждень права у школі , загальношкільна лінійка «Мово рідна, слово рідне!» ( до Дня української писемності та мови); виховний захід до Дня Гідності .

З учнями школи перед та після канікул проводився цільовий інструктаж, який фіксувався в журналах реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності в кожному кабінеті, майстерні, тощо. Класними керівниками проводились тематичні уроки з безпеки життєдіяльності, профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого травматизму. Кожним вчителем – предметником проводились інструктажі перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, згідно видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах.

Протягом року проводилися профілактичні бесіди, інша робота щодо зменшення захворюваності учнів на педикульоз, шкіряні хвороби, ГРВІ медсестрою школи. Здійснений поглиблений медичний огляд учнів, розподілено на групи для проведення уроків фізичної культури.

Правове виховання здійснювалося в школі на уроках правознавства, виховних годинах спілкування, під час проведення виховних загальношкільних заходах. Ніхто з учнів школи не стоїть на обліку у кримінальної міліції .У школі пройшов тиждень права, під час якого було проведено Всеукраїнський урок права, конкурс малюнків та стіннівок « Людина та її права». Проводилась правова робота з батьками. Питання стану профілактики та запобігання правопорушень постійно заслуховувалося на нарадах при директорові, на класних зборах, ШМО класних керівників, педраді.

У школі створені позитивні умови для розвитку та соціалізації особистості. Складено базу даних про соціальний статус учнів школи на основі педагогічного обстеження матеріально – побутових умов сімей, у яких проживають діти. Проведено діагностику відносин у сім'ях, виховного потенціалу сімей, які складають пільговий контингент. Питання соціального захисту розглядали на педраді ( грудень) Діти із соціально незахищених сімей постійно задіються у проведення класних та загальношкільних заходів.

5. Залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління діяльністю, співпраця з громадськими організаціями.


Спільна діяльність адміністрації, педколективу та громадськості спонукає працювати ефективно в напрямку досягнення спільних цілей, винайдення власного шляху розвитку школи.

Педколектив закладу разом з батьківською громадою активно долучилися до громадського обговорення Концепції НУШ.

Школа адаптується до нового середовища , готується до відкриття першого класу Нової української школи та впровадження нового базового закону « Про освіту » , постійно тримає в колі зору свій імідж та систему цінностей, що сприяє досягненню якісно нових результатів освіти.

Педагогічний колектив школи працює над виконанням завдань національної програми «Освіта», Національної доктрини розвитку освіти.

Суспільний рейтинг навчального закладу визначається суспільною оцінкою мешканців мікрорайону, відгуками батьків, учнів, випускників закладу, громадськості, керівників установ та організацій мікрорайону щодо діяльності навчального закладу.

Школа тісно співпрацює з церквою, проводить наступні спільні заходи:

- свято Першого дзвоника. Благословіння учнів парохом на новий навчальний рік. Посвячення учнівських приміщень.

Батьки підтримують нововведення, які відбуваються в школі, тому що вони позитивно впливають на розвиток дітей.

Вчителі розуміють , що сучасний світ – складний . Дитині недостатньо дати лише знання, ще важливо навчити користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними орієнтирами учня, формують його життєві компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті , навчанні та праці .

 

6. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності школи.

Скарги на діяльність школи відсутні. Діяльність школи відбувається згідно перспективного плану розвитку закладу. Відбувається координація роботи навчального закладу з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями щодо:

- забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та соціальних вимог;

- підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу;

- забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання дітей та учнівської молоді, розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль;

- посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом;

- попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість;

- педагогічний захист й підтримка дітей у розв'язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки;

- самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.

Наслідком своєчасного реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування є відсутність скарг у відповідному журналі звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.

 • чином, завдяки спільним зусиллям управління освіти Ужгородської міської ради , педагогічному колективу, учням, батьківській громадськості, приватним підприємцям, спонсорам забезпечено сталий розвиток школи.

Слово подяки всім, хто вирішував усі питання навчально – виховного процесу.

 

Директор ЗОШ № 16           Олашин О.М.

 

 

 

Переглядів: 18 | Додав: oksi | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: